NHÓM: THPT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

1 – Nguyễn Tiến Thắng – 16 tuổi – Học sinh Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp – Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Trần Văn Cẩn, Phường Mỹ Đình 2, Trần Văn Cẩn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

2 – Nguyễn Hải Nam – 16 tuổi – Học sinh Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp – Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Trần Văn Cẩn, Phường Mỹ Đình 2, Trần Văn Cẩn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

3 – Phạm Cẩm Nhung – 16 tuổi – Học sinh Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp – Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Trần Văn Cẩn, Phường Mỹ Đình 2, Trần Văn Cẩn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

4 – Đỗ Hải Dương – 16 tuổi – Học sinh Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp – Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Trần Văn Cẩn, Phường Mỹ Đình 2, Trần Văn Cẩn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

BÀI DỰ THI:
Báo cáo: Xem chi tiết tại đây

9 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *