Nhóm Chiến Binh Xanh (Trường TH Chương Dương)

,

NHÓM: Tiểu học

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

  • Trương Bảo An – 8 tuổi, học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nguyễn Minh Trí – 8 tuổi, học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Lê Thị Mỹ Phương – 8 tuổi, học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nguyễn Minh Anh – 8 tuổi, học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Đinh Nhật Minh – 8 tuổi, học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

BÀI DỰ THI:

  • Hình thức: Video
  • Xem chi tiết tại đây

79 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

4 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *