NHÓM: THPT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

  1. Nguyễn Mai Phương-15 tuổi-THPT Chuyên Lê Khiết-thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  2. Lê Mai Khanh-15 tuổi- THPT Chuyên Lê Khiết- thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  3. Huỳnh Hồ Yến Nhi-15 tuổi- THPT Chuyên Lê Khiết-thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  4. Lê Bảo Phương Chi-15 tuổi- THPT Trần Quốc Tuấn- thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

BÀI DỰ THI:
Báo cáo: Xem chi tiết tại đây
Slide: Xem chi tiết tại đây

877 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *