Nhóm Biệt đội không khí sạch 4B

,

NHÓM: Tiểu học

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

  • Nguyễn Thanh Ngân – 9 tuổi – Học sinh trường Tiểu học Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nguyễn Trọng Đức – 9 tuổi – Học sinh trường Tiểu học Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Phạm Linh San – 9 tuổi – Học sinh trường Tiểu học Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Đỗ Bảo Quyên – 9 tuổi – Học sinh trường Tiểu học Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Trương Bảo Anh – 9 tuổi – Học sinh trường Tiểu học Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

BÀI DỰ THI: 

  • Hình thức: Video
  • Xem chi tiết tại đây

 

65 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *