Live&Learn VN đang tìm kiếm chuyên gia tham vấn các bên liên quan và tổng hợp ý kiến góp ý để xây dựng Nghị định hướng dẫn triển khai Luật Bảo vệ Môi trường 2020. 

Mô tả công việc: National Consultant

Hạn đăng ký: 14/5/2021 

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: nhung.nguyenphuong@livelearn.org (Ms. Phương Nhung)

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x