Nhóm VNM

Nhóm VNM

NHÓM: THCS DANH SÁCH THÀNH VIÊN: 1. Phạm Hải Ngân – 13 tuổi – THCS Nguyễn Huy Tưởng – Huyện Đông Anh – Hà Nội 2. Lê Ngọc Vinh – 13 tuổi – THCS Nguyễn Huy Tưởng – Huyện Đông Anh – Hà Nội 3. Nguyễn Huyền My – 13 tuổi...
Ngô Minh Quân

Ngô Minh Quân

NHÓM: THCS DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Ngô Minh Quân – 14 tuổi THCS Nguyễn Huy Tưởng, Đông Anh, Hà Nội BÀI DỰ THI: Báo cáo: Xem chi tiết tại đây 8 0 Thank You For Your Vote! Sorry You have Already...
Nhóm We Are The Best

Nhóm We Are The Best

NHÓM: THCS DANH SÁCH THÀNH VIÊN: 1 – Ngô Mai Anh – 13 tuổi – Học sinh trường THCS Nguyễn Huy Tưởng – Huyện Đông Anh, Hà Nội 2 – Nguyễn Minh Anh – 13 tuổi – Học sinh trường THCS Nguyễn Huy Tưởng – Huyện Đông Anh, Hà Nội 3...
Nhóm Pikachu

Nhóm Pikachu

NHÓM: Trung học cơ sở DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Phùng Khánh Ngọc – 11 tuổi – Học sinh trường THCS & THPT M.V. Lômônôxốp – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội Bùi Mai Chi – 11 tuổi – Học sinh trường THCS & THPT M.V. Lômônôxốp – Quận...
Nhóm Sirius

Nhóm Sirius

NHÓM: THCS DANH SÁCH THÀNH VIÊN: 1-Trịnh Minh Khánh- 14 tuổi- học sinh trường THCS MVLomonoxop- Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2-Phạm Minh Trang-14 tuổi- học sinh trường THCS MVLomonoxop- Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3- Nguyễn Diệu Anh -14 tuổi- học sinh trường THCS...