Nhóm O2

NHÓM: O2 DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Nguyễn Hải Yến Văn Khánh Tú Trinh Nguyễn Ngọc Châu Anh Phạm Hoàng Gia Bảo BÀI DỰ THI:  Hình thức: Bài báo cáo/thuyết trình Xem chi tiết tại ĐÂY 1 0 Thank You For Your Vote! Sorry You have Already...
Nhóm Hoàng Anh + Anh Thư

Nhóm Hoàng Anh + Anh Thư

Nhóm: Tiểu học DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Nguyễn Hoàng Anh-9 tuổi-4H-Học sinh Tiểu Học Trần Quốc Toản-Hoàn Kiếm,Hà Nội Phùng Hà Thư-9 tuổi-4H-Học sinh Tiểu Học Trần Quốc Toản-Hoàn Kiếm,Hà Nội BÀI DỰ THI: Hình thức: Bài báo cáo nghiên cứu Xem chi tiết tại ĐÂY 117 0 Thank...
Nhóm Hoàng Anh + Anh Thư

Nhóm Ba con mắm

Nhóm: THCS DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Nguyễn Đoàn Linh Chi Nguyễn Trà My Nguyễn Thu Hương BÀI DỰ THI: Hình thức: Bài khoa học nghiên cứu/ thuyết trình Xem chi tiết tại ĐÂY  1 0 Thank You For Your Vote! Sorry You have Already...
Nhóm Đặng Hải Phong

Nhóm Đặng Hải Phong

Nhóm: Tiểu học DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Đặng Hải Phong – 4H – Trường Tiểu học Trần Quốc Toản BÀI DỰ THI: Hình thức: Video Xem chi tiết tại ĐÂY 11 0 Thank You For Your Vote! Sorry You have Already...
Nhóm Nguyễn Việt Khoa

Nhóm Nguyễn Việt Khoa

Nhóm: Tiểu học DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Nguyễn Việt Khoa – 4H – Trường Tiểu học Trần Quốc Toản BÀI DỰ THI: Hình thức: Video Xem chi tiết tại ĐÂY 2 0 Thank You For Your Vote! Sorry You have Already...