Nhóm Vân Kiều

Nhóm Vân Kiều

NHÓM: THCS DANH SÁCH THÀNH VIÊN: 1. Ngô Thanh Vân – 13 tuổi – trường THCS NHT – Đông Anh HN 2. Trịnh Thị Minh Kiều – 13 tuổi – trường THCS NHT – Đông Anh HN BÀI DỰ THI: Báo cáo: Xem chi tiết tại đây 11 0 Thank You For Your Vote!...
Nhóm Vân Kiều

Nhóm VNM

NHÓM: THCS DANH SÁCH THÀNH VIÊN: 1. Phạm Hải Ngân – 13 tuổi – THCS Nguyễn Huy Tưởng – Huyện Đông Anh – Hà Nội 2. Lê Ngọc Vinh – 13 tuổi – THCS Nguyễn Huy Tưởng – Huyện Đông Anh – Hà Nội 3. Nguyễn Huyền My – 13 tuổi...
Ngô Minh Quân

Ngô Minh Quân

NHÓM: THCS DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Ngô Minh Quân – 14 tuổi THCS Nguyễn Huy Tưởng, Đông Anh, Hà Nội BÀI DỰ THI: Báo cáo: Xem chi tiết tại đây 8 0 Thank You For Your Vote! Sorry You have Already...
Nhóm We Are The Best

Nhóm We Are The Best

NHÓM: THCS DANH SÁCH THÀNH VIÊN: 1 – Ngô Mai Anh – 13 tuổi – Học sinh trường THCS Nguyễn Huy Tưởng – Huyện Đông Anh, Hà Nội 2 – Nguyễn Minh Anh – 13 tuổi – Học sinh trường THCS Nguyễn Huy Tưởng – Huyện Đông Anh, Hà Nội 3...
Nhóm Hologram

Nhóm Hologram

NHÓM: THPT DANH SÁCH THÀNH VIÊN: 1 – Bùi Hải Phong – 16 tuổi – Học sinh THPT Huỳnh Thúc Kháng – thành phố Vinh, Nghệ An 2 – Phan Hà Linh – 16 tuổi – Học sinh THPT Huỳnh Thúc Kháng – thành phố Vinh, Nghệ An BÀI DỰ THI:...