Vượt thời gian đập tan thách thức

,

NHÓM: THCS

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

1 – Nguyễn Hà Lâm – 11 tuổi – Học sinh trường Trung học cơ sở FPT Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy, Hà Nội

2 – Trần Bảo Long – 11 tuổi – Học sinh trường Trung học cơ sở FPT Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy, Hà Nội

3 – Lý Minh Kiệt – 11 tuổi – Học sinh trường Trung học cơ sở FPT Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy, Hà Nội

4 – Khổng Trần Hải Yến – 11 tuổi – Học sinh trường Trung học cơ sở FPT Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÀI DỰ THI:
Báo cáo: Xem chi tiết tại đây
Video: Xem chi tiết tại đây

65 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *