NHÓM: THPT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

1 – Trình Minh Đức – 16 tuổi – Học sinh trường THCS & THPT M.V.Lô-mô-nô-xốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2 – Bùi Mai Phương – 16 tuổi – Học sinh trường THCS & THPT M.V.Lô-mô-nô-xốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3 – Nguyễn Thị Trà My – 16 tuổi – Học sinh trường THCS & THPT M.V.Lô-mô-nô-xốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

4 – Vũ Ý Nhi – 16 tuổi – Học sinh trường THCS & THPT M.V.Lô-mô-nô-xốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

5 – Nguyễn Đức Hùng – 16 tuổi – Học sinh trường THCS & THPT M.V.Lô-mô-nô-xốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÀI DỰ THI:

89 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *