🌿 Bạn mong muốn góp phần giải quyết vấn đề môi trường hiện nay, đặc biệt là ô nhiễm không khí và các vấn đề sức khỏe liên quan

🌿 Bạn có nhiệt huyết, có ý tưởng nhưng chưa có đủ nguồn lực về con người, kinh phí cũng như chuyên môn để thực hiện?

🌿🌿🌿 Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch – thành phố xanh” được thành lập để đồng hành cùng các bạn chung tay bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

🌿 Hãy hiểu thông tin chi tiết về điều kiện nhận tài trợ: http://bit.ly/qskabout

🌿 Tải hồ sơ tài trợ tại link: http://bit.ly/formmauqsk

🔍 Liên hệ Ban tổ chức:
A: Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng Đồng, #24, làng Kiến Trúc Phong Cảnh Võng Thị, Ngõ 45A, Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội.
E: youth.vn@livelearn.org
P: 0352286794 (Hà Phương)
W: http://www.thehexanh.net/ hoặc https://khisachtroixanh.com/