Giải Báo chí với Phát triển bền vững | Hạng mục Ô nhiễm Không khí

Giải Báo chí với Phát triển bền vững | Hạng mục Ô nhiễm Không khí

Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 đã được tái khởi động và nhận các tác phẩm có nội dung liên quan đến 17 Mục tiêu Phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc và VSDGs của Việt Nam. Trong đó, 03 chủ đề được ưu tiên gồm:  Ô nhiễm...
Tập huấn “Hiểu về không khí sạch” cho báo chí

Tập huấn “Hiểu về không khí sạch” cho báo chí

Kính gửi các nhà báo và phóng viên, Chủ đề của ngày Môi trường Thế giới 2019 là chống ô nhiễm không khí, và ở Việt Nam đã và đang có nhiều bài báo đưa tin về chủ đề này. Tuy nhiên, có không ít sự băn khoăn về các số liệu đo chất lượng không khí, nguyên nhân dẫn...
Chiến dịch TRUY TÌM KHÔNG KHÍ SẠCH tìm TÌNH NGUYỆN VIÊN

Chiến dịch TRUY TÌM KHÔNG KHÍ SẠCH tìm TÌNH NGUYỆN VIÊN

Bạn có muốn tham gia tình nguyện cho một chiến dịch môi trường với nhiều khám phá và thách thức thú vị về vấn đề ô nhiễm không khí? Theo nghiên cứu năm 2018 của Tổ chức Y tế thế giới, cứ 10 người dân trên thế giới thì có khoảng 9 người đang hít thở không khí ô...
Quỹ sáng kiến: Vì không khí sạch – Thành phố xanh

Quỹ sáng kiến: Vì không khí sạch – Thành phố xanh

🌿 Bạn mong muốn góp phần giải quyết vấn đề môi trường hiện nay, đặc biệt là ô nhiễm không khí và các vấn đề sức khỏe liên quan 🌿 Bạn có nhiệt huyết, có ý tưởng nhưng chưa có đủ nguồn lực về con người, kinh phí cũng như chuyên môn để thực hiện? 🌿🌿🌿 Quỹ sáng kiến “Vì...
Thế Hệ Xanh tìm kiếm nhóm Thanh niên nòng cốt

Thế Hệ Xanh tìm kiếm nhóm Thanh niên nòng cốt

Trong khuôn khổ dự án “Không khí sạch – Thành phố xanh”, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) mong muốn phối hợp với các bạn trẻ và nhóm thanh niên tại Hà Nội nhằm thực hiện chương trình nâng cao nhân thức cho học sinh và phụ huynh tại...