Chung kết cuộc thi Tinh thần pháp luật

Chung kết cuộc thi Tinh thần pháp luật

“Quyền con người về môi trường” Tinh thần pháp luật là hoạt động thường niên của CLB Luật gia trẻ – Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Tính đến nay, Tinh thần pháp luật đã bước sang năm thứ 6 với chủ đề “Quyền con người về môi trường”. Cuộc thi...
Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch – Thành phố xanh” – Đợt 2

Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch – Thành phố xanh” – Đợt 2

Quỹ tài trợ “Vì không khí sạch – Thành phố xanh” (sau đây gọi tắt là “Quỹ sáng kiến”) được thiết lập trong khuôn khổ dự án “Không khí sạch – Thành phố xanh”, thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn)...