Thứ ba ngày 11/6 vừa rồi, VTV4 đã đưa phóng sự ngắn về mạng lưới máy đo chất lượng không khí tại Hà Nội và dự án Không khí sạch – Thành phố xanh do Live & Learn cùng các bên đối tác phối hợp thực hiện.

 

Các thực trạng và thách thức của mạng lưới chất lượng không khí được phóng sự đề cập. Trong đó, hệ thống mạng lưới quan trắc mỏng dẫn đến khó đánh giá đầy đủ và chính xác chất lượng không khí đang là vấn đề chung của Việt Nam. Công nghệ quan trắc, thống kê hiện có ở Việt Nam cũng chưa cho phép chỉ ra mức độ khí phát thải cụ thể của từng nhóm hoạt động gây ô nhiễm không khí để đưa ra giải pháp hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển mạng lưới giám sát chất lượng không khí đa dạng, giúp người dân tiếp cận với thông tin liên quan tốt hơn, được xem là biện pháp thiết thực.

Với Việt Nam, dù các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm không khí không dễ thực thi, song không thể chậm trễ hơn nữa, đã đến lúc phải hành động. Trong khi các chính sách và biện pháp vĩ mô có độ trễ thực thi, thiết nghĩ mỗi người dân bằng cách nâng cao ý thức, cập nhật thông tin, sẽ sớm có biện pháp tốt nhất để tự bảo vệ mình và góp phần thúc đẩy giải pháp chung của toàn xã hội.

Các bạn có thể xem phóng sự tại đây: Nỗ lực xây dựng mạng lưới giám sát chất lượng không khí