Ngày 17/8/2019, Live&Learn phối hợp cùng BGH trường THCS Nam Từ Liêm (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức buổi tập huấn về chủ đề giáo dục môi trường dành cho các giáo viên nhà trường.

Tại phần đầu của buổi tập huấn, chuyên gia của Live&Learn cung cấp cho các thầy cô các thông tin, kiến thức cập nhật về các chủ đề: ô nhiễm không khí, nước, rác thải, năng lượng. Trong phần hai, các thầy cô được nghe chia sẻ về giáo dục hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và cách ứng dụng tài liệu trong các hoạt động giáo dục môi trường của Live&Learn. 

Ở phần thực hành, dựa trên các bộ thẻ trò chơi về không khí, nước, rác, năng lượng của Live&Learn, các thầy cô giáo đã thiết kế những mindmap về các vấn đề môi trường hiện nay sau đó thảo luận theo nhóm và đưa ra những thiết kế bài giảng có lồng ghép nội dung môi trường.

Cảm nghĩ của các thầy cô tham dự buổi tập huấn:

“Chương trình tập huấn rất thực tế, bổ ích”

“Đưa ra các biện pháp cụ thể trong cuộc sống để bảo vệ môi trường”

“Buổi tập huấn nên triển khai rộng rãi ở tất cả trường học cho đối tượng học sinh”


Hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Live&Learn và THCS Nam Từ Liêm trong khuôn khổ Dự án “Không khí sạch – Thành phố xanh” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ tài trợ nhằm kết nối và tăng cường hành động cải thiện chất lượng không khí.

 

Toàn cảnh buổi tập huấn

Các giáo viên tích cực tham gia các hoạt động của chương trình

Giáo viên thực hành làm mindmap về bộ thẻ trò chơi của Live&Learn

Giáo viên thực hành làm mindmap về bộ thẻ trò chơi của Live&Learn

Những giây phút thư giãn

Giáo viên trình bày ý tưởng lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào bài giảng