Video hướng dẫn: Xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh trong thùng ủ

Tài liệu được xây dựng bởi Trung tâm Sống vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), trong khuôn khổ dự án “Chung tay vì Không khí sạch”, phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh.