Nhằm cập nhật và chia sẻ các nghiên cứu và giải pháp trong việc hạn chế đốt rơm rạ đã và đang triển khai trên địa bàn Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng và Mạng lưới Không Khí Sạch Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chia sẻ các nghiên cứu và giải pháp hạn chế đốt rơm rạ trên địa bàn Thành phố”.

Buổi hội thảo được chia thành 2 phiên, trong đó phiên 1 là các chia sẻ về hiện trạng quản lý rơm rạ và các nghiên cứu liên quan đến rơm rạ được trình bày bởi bà Đặng Thị Hạnh (Chi cục Bảo vệ môi trường), PGS. TS. Hoàng Anh Lê (Khoa Môi trường, Trường Đại học KHTN) và PGS. Phạm Quang Hà (Viện Môi trường Nông nghiệp). 

Từ những thông tin về hiện trạng và giải pháp quản lý rơm rạ được trình bày ở phiên 1, phiên tiếp theo của buổi hội thảo là cơ hội để tất cả các bên liên quan, bao gồm đại diện các sở, ngành, đại diện phòng tài nguyên môi trường các Huyện còn tình trạng đốt rơm rạ, các chuyên gia và các doanh nghiệp, có thể ngồi lại với nhau và trao đổi cụ thể hơn về các giải pháp cũng như các khúc mắc trong quá trình triển khai xử lý rơm rạ. Đây cũng là dịp để đại diện các Huyện chia sẻ rõ hơn về câu chuyện rơm rạ của Huyện mình, những khó khăn gặp phải cũng như đề xuất hỗ trợ trong việc thay thế đốt rơm rạ. Các trao đổi tại buổi hội thảo này sẽ là tiền đề cho kế hoạch chung hướng tới thực hiện hạn chế đốt rơm rạ trên toàn địa bàn Thành phố.