Quỹ tài trợ “Vì không khí sạch – Thành phố xanh” (sau đây gọi tắt là “Quỹ sáng kiến”) được thiết lập trong khuôn khổ dự án “Không khí sạch – Thành phố xanh”, thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Quỹ sáng kiến được thiết lập và hoạt động nhằm mục tiêu nâng cao hiểu biết của cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và thanh niên vào các hoạt động theo dõi, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ môi trường tại Hà Nội. 04 chủ đề chính được quỹ sáng kiến chú trọng: rác thải, giao thông vận tải, năng lượng sạch và ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát và cải thiện chất lượng không khí.

Ví dụ: cải tiến bếp đun tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ nông dân ủ phân hữu cơ từ rơm rạ; xây dựng các mô hình sản xuất, sinh hoạt tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng các loại năng lượng mặt trời, gió, sinh khối …

Ngoài ra, Thế Hệ Xanh luôn sẵn sàng trao đổi và hỗ trợ cho các cá nhân/nhóm có năng lực và cần được tư vấn trong quá trình tìm tòi ý tưởng.

Điều kiện nhận tài trợ

Các sáng kiến nhận tài trợ cần phải thỏa mãn những điều kiện sau đây:

 • Được đề xuất và thực hiện bởi trường học hoặc thanh niên/nhóm thanh niên.
 • Hoạt động đề xuất tập trung vào 4 chủ đề chính, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí, cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao bảo vệ sức khỏe người dân.
 • Địa điểm thực hiện: Hà Nội và các tỉnh thành khác.
 • Thời gian thực hiện: từ 03/2019 tới tháng 03/2020
 • Một cá nhân/nhóm có thể đề xuất một hoặc nhiều dự án.
Cách thức tham dự
 • Các cá nhân/nhóm tham gia Quỹ “Vì không khí sạch – Thành phố xanh” cần gửi đề xuất về địa chỉ email: youth.vn@livelearn.org
 • Tiêu đề thư ghi rõ: Quysangkien_Ten du an_Ten nhom/ca nhan thuc hien (Tiêu đề dùng Tiếng Việt không dấu)
 • Thời gian nhận đề xuất: Quỹ sáng kiến nhận dự án liên tục.
Tiêu chí lựa chọn dự án

1/ Nội dung dự án

 • Các dự án, hoạt động giáo dục, truyền thông về ô nhiễm không khí và cải thiện môi trường nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đặc biệt của trẻ em, thanh niên, nhóm trường học và cộng đồng.
 • Các dự án can thiệp thông qua phát triển và áp dụng các sáng kiến về công nghệ kỹ thuật cũng như xây dựng đô thị, giao thông, không gian công cộng, làm vườn đô thị…

2/ Hiệu quả

 • Trẻ em, cộng đồng dân cư tại Hà Nội có phải là đối tượng tác động và hưởng lợi chính của dự án không?
 • Các hoạt động của dự án giúp tăng cường nhận thức và hành động về ô nhiễm không khí và cải thiện môi trường của trẻ em, trường học và cộng đồng ra sao?
 • Dự án có những kết quả và tác động cụ thể gì? Làm sao để đánh giá kết quả của dự án về mặt nhận thức, kĩ năng và thay đổi hành vi?

3/ Sáng tạo

 • Điểm sáng tạo và khác biệt so với các dự án về ô nhiễm không khí và cải thiện môi trường khác là gì?

4/ Tính khả thi / Năng lực của người thực hiện

 • Thời gian thực hiện và ngân sách của dự án có khả thi trên thực tế không?
 • Điểm thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động của dự án là gì?
 • Những người thực hiện có đủ năng lực để triển khai các hoạt động của dự án không?

5/ Tính bền vững và khả năng nhân rộng

 • Làm sao để duy trì các kết quả của dự án? Dự án có khả năng mở rộng và phát triển sau khi kết thúc tài trợ không?
 • Dự án có khả năng nhân rộng hay mở rộng ra các khu vực khác không?
Quy trình tài trợ
1/ Đơn vị xin tài trợ cần nộp đầy đủ hồ sơ dự án, bao gồm:
 • Đề xuất dự án, trong đó nêu rõ các đầu ra/kết quả cụ thể của dự án.
 • Dự trù kinh phí chi tiết (theo mẫu).

2/ Dự án Không khí sạch – Thành phố xanh sẽ xem xét khả năng tài trợ, cũng như thảo luận với đơn vị đề xuất trong trường hợp cần thiết. Thời gian duyệt đề xuất ít nhất là 1 tuần.

3/ Sau khi có thông báo tài trợ (bằng email), hồ sơ tài trợ sẽ được hoàn thiện với các nội dung sau:

 • Biên bản ghi nhớ: ghi đầy đủ thông tin về dự án tài trợ và ký kết giữa 2 bên (Live & Learn và đơn vị nhận tài trợ).
 • Danh sách ban điều phối dự án: do đơn vị nhận tài trợ hoàn thiện.
 • Đề xuất dự án chi tiết: đơn vị nhận tài trợ chỉnh sửa và hoàn thiện theo thống nhất với Live & Learn.
 • Ngân sách tài trợ chi tiết: đơn vị nhận tài trợ chỉnh sửa và hoàn thiện theo thống nhất với Live & Learn.
 • Hướng dẫn tài chính: do Live & Learn cung cấp bằng văn bản và các hình thức cần thiết khác cho đơn vị tài trợ.

4/ Thực hiện và giám sát, báo cáo dự án

Đơn vị nhận tài trợ có trách nhiệm thực hiện dự án cũng như giải ngân tài trợ theo đúng mục tiêu và hoạt động đã thống nhất với Live & Learn USAID. Live & Learn và USAID có thể thực hiện giám sát và yêu cầu báo cáo vào bất kỳ thời điểm nào của dự án. Khi kết thúc dự án, đơn vị nhận tài trợ cần hoàn thiện báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính theo đúng yêu cầu; từ đó, Live & Learn hoàn thiện thủ tục tài trợ với đơn vị.

Bạn có thể tham khảo cách làm hồ sơ tại đây: Mẫu hồ sơ đề xuất dự án

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ

Quỹ sáng kiến Dự án Không khí sạch – Thành phố xanh – Live & Learn

E: youth.vn@livelearn.org

P: 02437185930 (gặp Ms. Ngọc)