Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng những cá nhân hiểu, yêu thương và có thái độ đúng đắn với môi trường sống của chính mình. Trường học xanh không chỉ là ngôi trường có nhiều cây xanh và bóng mát. Mà nó còn là nơi có thực hành xanh của thầy cô, học sinh và phụ huynh. Là nơi lan tỏa những giá trị sống xanh với cộng đồng xung quanh. Và hơn tất cả, mỗi hoạt động nhỏ bé của trường học đều lấy môi trường sống – con người làm giá trị trung tâm thể thực hành và soi xét. 

Với ý nghĩa như vậy, ngày 28/3/2021, Live&Learn đã đồng hành cùng Hệ thống giáo dục Eraschool tập huấn cho hơn 30 giáo viên về chủ đề không khí sạch – trường học xanh. Trong buổi tập huấn, các giáo viên đã được nâng cao kiến thức về các vấn đề môi trường, giới thiệu mô hình trường học xanh thông qua hình thức câu đố vui, chiếu phim, thực hành nhóm. Từ đó, các kiến thức môi trường trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ dàng áp dụng trong các bài giảng với học sinh hàng ngày. Ngoài ra, giáo viên được hướng dẫn để tự thực hiện các hoạt động giáo dục với nhiều hình thức khác nhau như: sáng tác bài hát về chủ đề môi trường, tổ chức trò chơi, hướng dẫn làm các sản phẩm xanh,… Sau buổi tập huấn, các thầy cô trong nhà trường đều cảm thấy được truyền cảm hứng về các hoạt động giáo dục môi trường với việc sử dụng các hình thức sinh động và linh hoạt phù hợp với học sinh. 

Mong rằng trong tương lai, mỗi học sinh và thầy cô không chỉ là sứ giả xanh trong chính ngôi trường của mình, mà còn là những hạt nhân thay đổi trong gia đình và cộng đồng, cùng hướng tới xây dựng môi trường xanh hơn.