Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 đã được tái khởi động và nhận các tác phẩm có nội dung liên quan đến 17 Mục tiêu Phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc và VSDGs của Việt Nam. Trong đó, 03 chủ đề được ưu tiên gồm: 
  • Ô nhiễm không khí,
  • Tiếp cận thông tin,
  • Bảo vệ quyền trẻ em, và
  • An toàn vệ sinh thực phẩm.
Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 (JSD 2019) sẽ trao giải vào đầu tháng 1/2020 với nhiều bộ giải, trong đó:
  • giải A là 20 triệu đồng,
  • giải B là 15 triệu đồng, và
  • giải C là 10 triệu đồng.
Chủ đề Ô nhiễm Không khí được đồng hành và tài trợ bởi nguồn lực từ dự án Không khí sạch – Thành phố xanh với nguồn tài trợ từ Tổ chức Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và điều phối bởi Live&Learn.Các tác giả có các bài viết về Ô nhiễm Không khí và các chủ đề kể trên vui lòng gửi tác phẩm phù hợp với Thể lệ Giải đến địa chỉ Ban tổ chức: jsd@red.org.vn theo mẫu đăng ký: http://jsd.red.org.vn/mau-dang-ky.docx  trước ngày 30/11/2019.

Giải Báo chí với Phát triển bền vững được tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2018. Ở lần đầu tiên tổ chức, Giải đã thu hút được hơn 500 tác phẩm tham dự và đã trao thưởng tới 10 tác phẩm của 13 tác giả.Giải Báo chí với Phát triển bền vững do Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) tổ chức để hưởng ứng Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp quốc, tháng 5/2017, Chính phủ Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (VSDGs).Đồng hành với Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 có Liên minh châu Âu (EU), Oxfam tại Việt Nam, CARE International tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID),Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn), ChildFund Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao năng lực cho Phụ nữ (CEPEW), Công ty cổ phẩn Truyền thông toàn cầu Omega, Công ty TNHH thực phẩm Farina, Công ty TNHH IMAS Marketing Partner, D&D Training and Media…

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED)
Phòng 707, 142 Lê Duẩn, Hà Nội
Điện thoại: 024.38566777
Thường trực Giải: Nhà báo Nguyễn Thuỳ Dương
ĐT: 0976 577 636
Email Giải:  jsd@red.org.vn