Giải Báo chí với Phát triển bền vững | Hạng mục Ô nhiễm Không khí

Giải Báo chí với Phát triển bền vững | Hạng mục Ô nhiễm Không khí

Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 đã được tái khởi động và nhận các tác phẩm có nội dung liên quan đến 17 Mục tiêu Phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc và VSDGs của Việt Nam. Trong đó, 03 chủ đề được ưu tiên gồm:  Ô nhiễm...
Hội thảo “Huy động sáng kiến xanh cho Hà Nội – từ câu chuyện của Seoul đến các sáng kiến  địa phương” – Hà Nội đang làm gì để Thành phố xanh hơn?

Hội thảo “Huy động sáng kiến xanh cho Hà Nội – từ câu chuyện của Seoul đến các sáng kiến địa phương” – Hà Nội đang làm gì để Thành phố xanh hơn?

Hội thảo là buổi chia sẻ thực tiễn, tạo điều kiện tiếp cận cho tất cả tất cả mọi người và cả các doanh nghiệp, tổ chức xã hội về các giải pháp, các sáng kiến xanh nhằm giảm thải khí thải nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Video tóm tắt hội thảo Bắt đầu từ...