Thí điểm phân loại Rác tại huyện Đông Anh

Thí điểm phân loại Rác tại huyện Đông Anh

Từ đầu tháng 2/2021, Huyện Đông Anh đã bắt tay thí điểm phân loại và xử lý rác tại nguồn nhằm giảm rác thải sinh hoạt tại 03 xã: Liên Hà, Dục Tú, Việt Hùng. Bà con đã áp dụng các giải pháp như sử dụng vi sinh hoặc nuôi trùn quế để tạo thêm nguồn phân bón hữu cơ cho...
[SÁNG KIẾN THANH NIÊN] Chương trình tập huấn “Nhận diện yếu tố có hại, nguy cơ tác động đến môi trường sức khỏe và các biện pháp cải thiện an toàn – vệ sinh lao động trong doanh nghiệp cơ khí tại Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội”

[SÁNG KIẾN THANH NIÊN] Chương trình tập huấn “Nhận diện yếu tố có hại, nguy cơ tác động đến môi trường sức khỏe và các biện pháp cải thiện an toàn – vệ sinh lao động trong doanh nghiệp cơ khí tại Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội”

Sáng ngày 15/12, Chương trình tập huấn “Nhận diện yếu tố có hại, nguy cơ tác động đến môi trường sức khỏe và các biện pháp cải thiện an toàn – vệ sinh lao động trong doanh nghiệp cơ khí tại Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội” đã được tổ chức tại Nhà văn...
Các hoạt động hướng tới thực hiện mục tiêu của Chỉ thị 15/ CT-UBND về tăng cường quản lý đối với tình trạng đốt rơm rạ.

Các hoạt động hướng tới thực hiện mục tiêu của Chỉ thị 15/ CT-UBND về tăng cường quản lý đối với tình trạng đốt rơm rạ.

Những năm gần đây, hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch và chất thải rắn sinh hoạt diễn ra khá phổ biến tại huyện/thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội làm phát sinh khí CO2, CO3 và bụi mịn PM2.5… gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng môi...